Znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. rujna 2018.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Program

Program

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

I ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST

FILOZOFSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

pozivaju Vas na znanstveni kolokvij

Hrvatski književnici i Ovidije

 

U povodu dvijetisućite obljetnice smrti

(17./ 18. – 2017./ 2018.)

 

Predavljanja će se održati

u petak, 28. rujna s početkom u 09.30 sati

u velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Trg. N. Š. Zrinskog 11 u Zagrebu.

 

Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović

Zahvaljujemo Vam na sudjelovanju!

 

 

PROGRAM ZNANSTVENOG KOLOKVIJA

 

Svečano otvorenje skupa, 9.30h

Pozvana predavanja

voditelji prvoga dijela: akademkinja Dubravka Oraić Tolić i prof. emirit. Vinko Grubišić

Vinko Grubišić Paeligni, Ilirija i Ovidije

Darko Novaković: Ovidije i latinski Marulić

Tonko Maroević: Hvarski Ovidije

Cvijeta Pavlović: Funkcije Ovidijevih «Metamorfoza» u Zoranićevim «Planinama»

Gorana Stepanić: Zločin i kazna u Đurđevićevim metamorfozama iz zbirke «Poetici Iusus varii»

Bratislav Lučin: Karamaneovi komentari Ovidija

Rasprava

Stanka

voditelji drugoga dijela: akademik Darko Novaković i prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović

Neven Jovanović: «Numeros veniebat ad aptos» – Ovidijevi stihovi kao pjesnička građa hrvatskih latinista

Iva Grgić Maroević: Još o Betondićevu prijevodu Ovidijevih «Heroida»

Boris Senker: Begović i Ovidije: «Myrrha»

Olga Perić: Nazorov razgovor s Ovidijem o Faetontu

Andrea Zlatar Violić: Šoljanov pjesnički prijatelj Ovidije

Rasprava

Završna riječ


Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović