Znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. rujna 2018.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Iva Grgić Maroević , Sveučilište u Zadru
PRIJEVOD OVIDIJEVIH “HEROIDA” JOZIPA I JAKOBA BETONDIĆA

PRIJEVOD OVIDIJEVIH “HEROIDA” JOZIPA I JAKOBA BETONDIĆA

(eng. The Translation of Ovid’s Heroides by Jozip and Jakob Betondić)
Vinko Grubišić , Sveučilište Waterloo (Kanada)
PAELIGNI, ILIRIJA I OVIDIJE

PAELIGNI, ILIRIJA I OVIDIJE

(eng. THE PAELIGNI TRIBE, ILLYRIANS AND OVID)
Bratislav Lučin , Marulianum, Split
KARAMANEOVI KOMENTARI OVIDIJA

KARAMANEOVI KOMENTARI OVIDIJA

(eng. Antun Matijašević Karamaneo's commentaries on Ovid)
Neven Jovanović , Sveučilište u Zagrebu
NUMEROS VENIEBAT AD APTOS – OVIDIJEVI STIHOVI KAO PJESNIČKA GRAĐA HRVATSKIH LATINISTA

NUMEROS VENIEBAT AD APTOS – OVIDIJEVI STIHOVI KAO PJESNIČKA GRAĐA HRVATSKIH LATINISTA

(eng. Numeros Veniebat ad Aptos – Ovid’s Verses as Poetic Material of Croatian Latinists)
(lat. Numeros veniebat ad aptos - de versibus Ovidii apud Croatiae auctores Latinos)
Tonko Maroević , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
HVARSKI OVIDIJE

HVARSKI OVIDIJE

(eng. Ovid of Hvar)
Darko Novaković , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Sveučilište u Zagrebu
OVIDIJE I LATINSKI MARULIĆ

OVIDIJE I LATINSKI MARULIĆ

(eng. Ovid and Latin Marulić)
Cvijeta Pavlović , Sveučilište u Zagrebu
FUNKCIJE OVIDIJEVIH “METAMORFOZA” U ZORANIĆEVIM “PLANINAMA”

FUNKCIJE OVIDIJEVIH “METAMORFOZA” U ZORANIĆEVIM “PLANINAMA”

(eng. Functions of Ovid’s Metamporhoses in Zoranić’s The Mountains)
Olga Perić , Sveučilište u Zagrebu
NAZOROV RAZGOVOR S OVIDIJEM O FAETONTU

NAZOROV RAZGOVOR S OVIDIJEM O FAETONTU

(eng. Nazor’s Conversation with Ovid about Phaeton)
Boris Senker , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Sveučilište u Zagrebu
BEGOVIĆ I OVIDIJE: “MYRRHA”

BEGOVIĆ I OVIDIJE: “MYRRHA”

(eng. Begović and Ovid: Myrrha)
Gorana Stepanić , Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
ZLOČIN I KAZNA U ĐURĐEVIĆEVIM METAMORFOZAMA IZ ZBIRKE POETICI “LUSUS VARII”

ZLOČIN I KAZNA U ĐURĐEVIĆEVIM METAMORFOZAMA IZ ZBIRKE POETICI “LUSUS VARII”

(eng. Crime and Punishment in Đurđević’s Metamorphoses from the Collection "Poetici Lusus Varii")
Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović