Znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. rujna 2018.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
HVARSKI OVIDIJE

HVARSKI OVIDIJE

Autor: Tonko Maroević
Autor institucija: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Sažetak:
Činjenica da su prvi hrvatski prijevodi Ovidija nastali u XVI. stoljeću upravo na otoku Hvaru opravdava da se komparativno pozabavimo njihovim razlozima i dometima. Pravi je kuriozitet da se Hanibal Lucić poduhvatio prepjeva “heroide” Pariž Eleni, dakle nadahnuo izrazito ljubavnom tematikom, dok je Petar Hektorović preveo spjev Od lika ljubenoga (Remedia amoris), izričito antierotskoga predznaka (u traženju “lijeka” protiv ljubavi). Već je u glasovitom Pribojevićevom govoru Hektorovićev prepjev istaknut kao uspješan i vjeran, a neka njegova svojstva analizirao sam u ranijem istraživanju, dok se ovaj put kanim određenije pozabaviti svojstvima Lucićeva prepjeva, pogotovo u odnosu prema njegovim izvornim stihovima. Kako bilo, i na prevodilačkom planu Lucić i Hektorović pokazuju raspone svojih idejnih i estetskih polarizacija.

Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović