Znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. rujna 2018.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
ZLOČIN I KAZNA U ĐURĐEVIĆEVIM METAMORFOZAMA IZ ZBIRKE POETICI “LUSUS VARII”

ZLOČIN I KAZNA U ĐURĐEVIĆEVIM METAMORFOZAMA IZ ZBIRKE POETICI “LUSUS VARII”

Autor: Gorana Stepanić
Autor institucija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sažetak:
Članak analizira didaktičku i moralnu dimenziju četiriju ovidijevskih metamorfoza iz latinske zbirke Poetici lusus varii (1700.-1712., editio princeps 1956.), dubrovačkog pjesnika Ignjata Đurđevića (1675.-1737.). Četiri heksametarske preobrazbe, u kojima se ljudski likovi pretvaraju u kavu, duhan, čokoladu i barut, gledaju se kroz prizmu moralne pouke isusovačkog školstva u čijem su kontekstu napisane, a žanr metamorfoze, proizvodi luksuzne konzumacije kao tema novolatinske poezije te imagološki detalji dovode se u vezu s tradicijom isusovačkog didaktičkog pjesništva.
Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović