Znanstveni kolokvij, Zagreb, 28. rujna 2018.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
PRIJEVOD OVIDIJEVIH “HEROIDA” JOZIPA I JAKOBA BETONDIĆA

PRIJEVOD OVIDIJEVIH “HEROIDA” JOZIPA I JAKOBA BETONDIĆA

Autor: Iva Grgić Maroević
Autor institucija: Sveučilište u Zadru

Sažetak:
Prijevod Ovidijevih Heroida Jakoba i Josipa Betondića, objavljen 1849. godine u Dubrovniku, bio je već predmetom historiografskih i filoloških istraživanja (J. Golik, 1901.; N. Beritić, 1960.; Ž. Puratić, 1971.). Zanimljivo je ipak još jednom ispitati razloge prepjeva i recepciju djela u kojemu su žene protagonistkinje te ga sagledati u okvirima dubrovačke “skladnosti” odnosno, kako izdavač inzistira u predgovoru, već tada prepoznate dubrovačke prevodilačke tradicije što uključuje niz velikana od Ranjine do Gundulića i Zlatarića. U prilogu se također na pojedinim primjerima prijevod Betodićâ podvrgava suvremenim traduktološkim kriterijima analize.

Organizacijski odbor: prof. emerit. Vinko Grubišić, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Pavao Pavličić, akademik Boris Senker, prof. dr. Cvijeta Pavlović